Privacyverklaring

Bakkerij 't Stoepje acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en de bezoekers van zijn website essentieel.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Bakkerij 't Stoepje houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Market Food Group B.V.